[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar] [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler


 

 

GÖREVDE YÜKSELME PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞ DERS NOTLARI

Av. Murat Fehmi PINAR © 2009

Uyarı 1 -  Ders notları sınav açısından temel ve yeterli kaynak niteliğinde değildir. Görevde Yükselme Sınavının asıl kaynağı ilgili mevzuatın toplandığı kitapçıktır.

Uyarı 2 - Ticari ve sair maksatla tümüyle ya da kısmen e-posta ile izin alınmadan ve isim belirtilmeden  kullanılamaz, üçüncü kişilere dağıtılamaz, bunların eğitimi için kullanılamaz. Sadece kişisel kullanım için açık kaynaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar]  [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler

 
 
Güncelleme : 05.06.2015 17:53
Webmaster- Tasarım ve İçerik - Av. Murat Fehmi PINAR © 2001-.....
Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Yerleşkesi,  Rektörlük Binası, 2. kat; Tel:0 374 253 46 52; Faks:  0 374 253 49 63
 Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Lütfen Site kullanım kurallarına uygun davranınız.