[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar] [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler

Haber & Duyuru


 

Hukuk Müşavirliği İle İlgili Haberler ve Web Değişiklikleri


Hukuk Müşavirliğinin boş 2 adet kısmi zamanlı öğrenci kontenjanına alınacakları belirlemek için yapılan "2015/2015 Eğitim Öğretim Dönemi   Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Sınavı Sonucu" belli olmuştur. Sonuç için tıklayın. 21.10.2015
Hukuk Müşavirliğimizin talebi, Genel Sekreterlik Makamının uygun görüşüne dayalı olarak, Rektörlük Makamının kararıyla Av. Muhsin Candan ve  Kübra Nur Durmaz'ın görev yaptığı Disiplin ve Ceza İşleri Bürosu Hukuk Müşavirliğimizden ayrılarak Genel Sekreterliğe bağlanmıştır. 22.05.2014
"Öğrenci Katkı Payının Alınmasında "Program Süresi" İfadesinin Anlamı" konulu hukuki çalışmamıza Özel Dosyalar bölümünden uluşılabilir.

Ulaşmak için tıklayın
19.09.2013

"Sendikaların Toplantı ve Basın Açıklaması Yapma Özgürlüğü ile Toplantı ve Basın Açıklamasına Katılan Personelin Sorumluluğu" konulu hukuki çalışmamıza Özel Dosyalar Bölümünden ulaşılabilir

Ulaşmak için tıklayın

18.06.2013

Hukuk Müşavirliğimizce mevzuat değişiklikleri gözetilerek hazırlanan "Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Taahhüt Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedine" sitemizden ulaşılabilir. Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

17.06.2013
Hukuk Müşavirimizde görevli Av. Tarık ŞAHİN'in 14 Mayıs 2013 tarihinde YUSUF EYMEN adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. Yusuf Eymen'e hoş geldin diyor, anne ve babasını tebrik ediyoruz.   14.05.2013
Hukuk Müşavirliğimizin 2014-2018 yılı Stratejik Planı  web sitemizde yayımlandı.

15.05.2013

           Hukuk Müşavirliğimizin 2012 Mali yılı Faaliyet Raporu ve 1986-2013 tarihlerini kapsayan istatistikleri web sitemizde yayımlandı.  

15.05.2013

 

2012 yılında Hukuk Müşavirliğimizin web sitesinin ziyaretçi sayısı  113.987 oldu. Ayrıntılı site istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz. 15.05.2013

Hukuk Müşavirliğimizce mevzuat değişiklikleri gözetilerek hazırlanan "Yurt İçinde Bir Başka Üniversiteye/Kuruma Eğitim Amacıyla Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Taahhüt Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedine" sitemizden ulaşılabilir. Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

18.04.2013
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Dava İşleri Şube Müdürlüğünde geçici görevli icra müdürü  olarak görev yapmakta iken 14.02.2013 tarihinde Üniversitemize avukat olarak naklen atanan  Av. Tarık ŞAHİN,  Hukuk Müşavirliğimizdeki görevine başladı. Kendisini tebrik ediyor, Üniversitemizdeki görevinde başarılar diliyoruz. 03.04.2013
     

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve tartışmaya açılan Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında tüm Üniversitelerin genel sekreter ve daire başkanı düzeyinde temsil edildiği 16.11. 2012 tarihli toplantıda söz alan Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi Pınar yasa taslağına ilişkin görüşlerini ifade etti. Haberin görüntüsü için tıklayın.

Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağına ilişkin görüş ve önerilere yazılı olarak ulaşmak için tıklayın.

16.11.2012

Üniversitemizce 2012 yılında verilen görevde yükselme eğitimi kapsamında Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi Pınar tarafından hazırlanan güncellenmiş T.C. Anayasası, Yükseköğretim Kanunu ve Üniversitelerde Akademik Teşkilatı Yönetmeliği Notları Görevde Yükselme sayfasına konulmuştur. Ulaşmak için tıklayın

28.09.2012

Hukuk Müşavirimizde görevli Av. Elif EREN KASIM ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Profesör olan eşi Kamer KASIM'ın 25 Mayıs 2012 tarihinde ALYA CEREN adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur. Alya Ceren'e hoş geldin diyor, anne ve babasını tebrik ediyoruz.   25.05.2012
Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi PINAR ile Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Yardımcı Doçent olan eşi Elif SAZAK PINAR'ın 14 Mart 2012 tarihinde RÜZGAR ONUR adını verdikleri bir erkek çocukları olmuştur. Rüzgar Onur'a hoş geldin diyor, anne ve babasını tebrik ediyoruz. 14.03.2012
Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan taşınırların kaybolması, çalınması, eksilmesi veya zarar görmesine sebep olunması hallerinde sorumluluğu bulunan personel hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hukuki çalışmamıza Özel Dosyalar Bölümünden ulaşılabilir.

Ulaşmak için tıklayın.

28.02.2012

Yüksek başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerin normalden az belirlenmesine ilişkin hukuki çalışmamız ile Rektör yardımcılığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürü yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, anasanat dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı, anasanat dalı başkanlığı gibi  atanılacak birimin aylıklı(kadrolu) öğretim elemanı olma koşulunun açıkça arandığı durumlarda yeterli öğretim elemanı yokluğu durumunda birim dışından atama yapılmasına ve İüniversite personelinin  görevine gelmediğinin öğrenilmesinden sonra açılan disiplin soruşturmalarında, soruşturma sürecinde personelin görevi terkinin kesintisiz 20 günden fazla olduğunun tespitinde çıkarma cezası önerilip önerilemeyeceğine ilişkin hukuki çalışmalarımıza Özel Dosyalar bölümünden ulaşılabilir. 

Ulaşmak için tıklayın.

17.02.2012

2011 yılında Hukuk Müşavirliğimizin web sitesinin ziyaretçi sayısı 104.938 oldu. Bu şekilde 59.973 ziyaretçi sayısına ulaştığımız 2010 yılına göre % 74,98 artış gerçekleşti. Ziyaretçi sayımızdaki bu artış, sürekli güncelleme ve zengin içerik ile sağlandı. Tüm ziyaretçilerimize, düşüncelerini ziyaretçi defterine yansıtanlar başta olmak üzere teşekkür ediyoruz.Ayrıntılı site istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.  
Resim http://www.aglbical.org/ sitesindendir. Hukuk Müşavirliğimizce hazırlanan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personeli Etik Davranış İlkeleri İle Etik Kurula Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” taslağı Üniversitemizin tüm birimlerinin görüş ve önerilerine açıldı. Taslağa ulaşmak için tıklayın.

 

20.12.2011

 

Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi Pınar, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) arasında organize edilen 16-18 Kasım 2011 tarihleri arasında Lüksemburg’da Avrupa Yargıçlar ve Hukukçular Merkezinde düzenlenen AB kurumları, yasama süreci ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine odaklanan seminere katıldı.

Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi Pınar ile birlikte TODAİE öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Burak Tangör, TODAİE öğretim elemanı Erdem Güven, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişi Ayla Vural, SGK Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişi Volkan Çimen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uzmanı M. Cem Özinal, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hazine Avukatı Av. Ülkü Bozkır Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmen Nejla Doğan Sarı, Danıştay Tetkik Hakimi Tufan Teke'nin de yer aldığı seminer kapsamında "AB Kanun Yapma: Kurumlar ve Karar Verme Usulleri", "AB Üyelik Yükümlülükleri", "AB Hukuku ve Ulusal Hukuklar Arası İlişkiler", "AB Adalet Divanının Yapısı ve Rolü", "AB Genişleme Müzakereleri: Temel Adımlar & AB Katılım Ölçütleri", "AB-Türkiye İlişkilerine Genel Bakış, Katılım Müzakerelerinde Türkiye'nin Mevcut Durumu", "AB Hukukunun Ulusal Hukuka Bağlanması" derslerinin yanında seminer kapsamında "Centre Europeen de Schengen" ziyareti, Schengfen Şatosu ziyareti, "Centre D'etudes et de Recherches Europeennes Robert Schuman" ziyareti de yer aldı.

20.10.2011

             Hukuk Müşavirliğimizde avukat olarak görev yapmakta iken 31.10.2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürlüğüne avukat olarak naklen atanan  Av. Şadiye DURAN,  Hukuk Müşavirliğimizdeki görevinden ayrıldı. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

02.12.2011

             Hukuk Müşavirliğimiz personeli, Av. Şadiye Duran ve Coşkun Sayın'ın doğum gününü kutladı. Nice mutlu yıllara dileklerimizle..  

12.10.2011

 


             Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) 2009-2010 akademik yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını 1.'likle  bitiren  Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi PINAR,  diplomasını TODAİE'de düzenlenen törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in elinden aldı. Başarısından dolayı kutluyoruz. 19.09.2011
            Merkezi sınavda başarılı olarak 27.07.2011 tarihinde Üniversitemize avukat olarak açıktan Av. Muhsin CANDAN,  Hukuk Müşavirliğimizdeki görevine başladı. Kendisini tebrik ediyor, Üniversitemizdeki görevinde başarılar diliyoruz.

15.08.2011

         Yükseköğretim kurumları öğretim ve yönetim elemanları hakkında açılan disiplin ve ceza soruşturmalarındaki usul ve esaslar ve soruşturmaların yürütülme usulü ve dikkat edilecek hususları içeren çalışmamız güncellenmiştir. İlgi sayfadan ulaşabilirsiniz.

05.08.2011

           Hukuk Müşavirliğimizin 2010 Mali yılı Faaliyet Raporu ve 1986-2011 tarihlerini kapsayan istatistikleri web sitemizde yayımlandı.  

06.04.2011

 

2010 yılında Hukuk Müşavirliğimizin web sitesinin ziyaretçi sayısı  59.973 oldu. Bu şekilde 31.643 ziyaretçi sayısına ulaştığımız 2009 yılına göre % 86 artış gerçekleşti. Ziyaretçi sayımızdaki bu artış, sürekli güncelleme ve zengin içerik ile sağlandı. Tüm ziyaretçilerimize, düşüncelerini ziyaretçi defterine yansıtanlar başta olmak üzere teşekkür ediyoruz.Ayrıntılı site istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz. 17.01.2011

Yükseköğretim kurumları öğretim ve yönetim elemanları hakkında açılan disiplin ve ceza soruşturmalarında kullanılmak üzere, Disiplin ve Ceza İşleri Büromuz tarafından hazırlanan örnek soruşturma evraklarına Soruşturma sayfasından ulaşabilirsiniz..

29.12.2010

Hukuk Müşavirliğimiz personeli, öğlen yemeğinde buluştu. Huzurlu çalışma ortamının yansıması şeklinde, dostane bir havada geçen yemekte balık çok beğenildi.

07.12.2010

 

 

 

 

 

 

Birimimizde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Ali Osman KAVUN, 25.09.2010 tarihinde  Saadet Şen ile evlendi. Mutluluklar diliyoruz.   

 

25.09.2010

Birimimizde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Ali Osman KAVUN ile nişanlısı Saadet Şen'in evlilik töreni, 25 Eylül 2010 Cumartesi Saat 14.00'da Gerede Terminal Düğün salonunda yapılacaktır. Düğün ise takip eden gün 16.30'da  İstanbul'da, Muharrem Cami Konferans Salonundadır. Neşeli bir evlilik töreni ve düğün  ile mutlu bir evlilik hayatı diliyoruz.

 

22/09/2010

Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde avukat olarak görev yapmakta iken 07.06.2010 tarihinde Üniversitemize avukat olarak naklen atanan  Av. Şadiye DURAN,  Hukuk Müşavirliğimizdeki görevine başladı. Kendisini tebrik ediyor, Üniversitemizdeki görevinde başarılar diliyoruz.

 

27/08/2010

                Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) 2009-2010 akademik yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı giriş sınavında başarılı olup programa katılma hakkını kazanan Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi PINAR,  TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını birincilikle tamamlayarak, Hukuk Müşavirliği görevine başladı. Başarısından dolayı kutluyoruz.

 

12.07.2010

            Avukatımız Av. Elif EREN KASIM Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora eğitimine kabul edildi. Tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

 

01/07/2010

                 Birimimizde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Ali Osman KAVUN, 22.05.2010 tarihinde nişanlandı. Mutlu bir evlilikle nihayetlenmesi dileklerimizle mutluluklar diliyoruz.  

 

22.05.2010

26/10/2006 tarihinden itibaren hukuk müşaviri vekaletini yürüten Av. Murat Fehmi PINAR, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen görevde yükselme eğitimi sonucunda ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2009 tarihli ve 2009/244 sayılı kararı ve Rektörlük Makamının 16 Eylül 2009 tarihli ve 350 sayılı atama kararnamesi ile birimimizde bulunan Hukuk Müşaviri kadrosuna asaleten atanmıştır. Görevinde başarılarının devamını diliyoruz.

 

16/09/2010

 KPSS sınavında başarılı olarak Üniversitemize açıktan atanan ve 18/08/2009 tarihinde Hukuk Müşavirliğimizde görevlendirilen Leyla Sakal Hukuk Müşavirliğimizdeki görevine başladı. Başarısından dolayı tebrik ediyor, memuriyet hayatında başarılar diliyoruz.

 

18/08/2010

Hukuk Müşaviri Vekilimiz Av. Murat Fehmi PINAR Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün (TODAİE) açtığı lisansüstü eğitim yazılı ve sözlü sınavları neticesinde 627 kamu görevlisi arasından 10. olarak  TODAİE'de lisansüstü eğitim yapma hakkını kazandı. Üniversitemiz açısından da bir ilk olan başarısından dolayı kutluyor, başarılar diliyoruz.

 

10.07.2010

            Avukatımız Av. Elif EREN KASIM Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında devam ettirdiği yüksek lisans programından "Uluslararası İnsan Hakları Düzenlemelerinin Ulusal Hukuka Etkisi :Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Türkiye" konulu tezini vererek  09.07.2009 tarihinde mezun oldu. Tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

 

09.07.2009

          Üniversitemizde açılan görevde yükselme eğitimi sonuçları 24.06.2009 tarihinde açıklandı. Hukuk Müşavirliğimizde görevli Şef Özlem BAŞARAN genel başarı sıralamasında 2. olarak sınavı kazandı. 14.07.2009 tarihli ve 207 sayılı kararnameyle Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrosuna atanan Özlem BAŞARAN,  Ali Osman KAVUN askerden dönünceye kadar Hukuk Müşavirliğinde görevlendirildi. Başarısından dolayı tebrik , Hukuk Müşavirliğimize verdiği yıllardan dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

 

24.06.2009

Üniversitemizde açılan görevde yükselme eğitiminde Hukuk Müşaviri Vekilimiz Av. Murat Fehmi PINAR 40 saat ve Avukatımız Av. Elif EREN KASIM 30 saat ders verdi. Verimli geçen ve kursiyerlerin takdirlerini kazanan kurs sürecine ilişkin ders notları ve dersler kapsamında yapılan sınavlara ilgili sayfalardan ulaşılabilmektedir.

 

30.04-05.05/2009

Hukuk Müşavirliğimizde bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta olan Ali Osman KAVUN askerlik görevini yapmak üzere 31/03/2009 tarihinden itibaren kurumumuzdan geçici olarak ayrıldı. Kutsal vatani görevinde başarılar ve hayırlı tezkereler diliyoruz.
 

 

31/03/2009

 KPSS sınavında başarılı olarak 09/02/2009 tarihinde Üniversitemize açıktan atanan ve Hukuk Müşavirliğimizde görevlendirilen Coşkun Sayın Hukuk Müşavirliğimizdeki görevine başladı. Başarısından dolayı tebrik ediyor, memuriyet hayatında başarılar diliyoruz.

 

16/02/2009

Hukuk Müşaviri Vekili Av. Murat Fehmi PINAR ile Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Araştırma Görevlisi olan eşi Elif SAZAK PINAR'ın 10 Eylül 2008 tarihinde NEHİR İLKE adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur. Nehir İlke'ye hoş geldin diyor, anne ve babasını tebrik ediyoruz.

 

15/09/2008

Hukuk Müşavirliğimizin 2007 Mali yılı Faaliyet Raporu ve 1986-2007 tarihlerini kapsayan istatistikleri web sitemizde yayımlandı.

              Ana hatlarıyla Hukuk Müşavirliğimizin durumu şöyle; 1986-2007 tarih aralığında Üniversitemize karşı açılan ve Üniversitemizin açtığı davaların toplamı 754, bu davaların 622'si sonuçlanmış, kesin olarak sonuçlanmış davaların % 74'ü Üniversite lehine karara bağlanmıştır.  Her geçen sene açılan dava sayısı ve gelen-giden evrak sayısı artmakta; 10 sene öncesiyle yapılan basit bir kıyaslama sonucunda, senede açılan dava sayısının 3 kat arttığı görülüyor. 2007'de gelen evrak sayısı ise 1997'de gelen evrak sayısının 6 katı,  giden evrak açısından durum 10 sene öncesinin 14 katı olarak ortaya çıkıyor.

31/03/2008

 Hukuk Müşaviri vekilliği görevinden istifası kabul edilmeyen Av. Murat Fehmi PINAR, 'Üniversite Yönetim Kurulunun 06.03.2007 tarihli ve 2007/57 sayılı kararına dayalı olarak alınan 29.03.2007 tarihli ve 212-1373 sayılı Rektörlük Oluru ile Hukuk Müşaviri Vekili olarak atanmıştır.

29.03.2007

Hukuk Müşaviri görevini vekaleten yürüten Üniversitemiz 6 yıllık kadrolu avukatı Av. Murat Fehmi PINAR, 23.01.2007 tarihinde Hukuk Müşaviri vekilliğinden istifasını verdi. Av. Murat Fehmi PINAR, asli görevi olan Üniversite avukatı olarak vazifesine devam edecektir.

23.01.2007

22.01.2007 tarihinde Bolu Baro Başkanlığı İlan Panosunda aşağıdaki ilanın asıldığı tespit edilmiştir: “DUYURU:  A.İ.B.Ü Hukuk Müşaviri alınacaktır.İlgilenen meslektaşlarımızın CV’lerini Üniversite Rektörlüğüne göndermeleri rica olunur.  BOLU BAROSU  YÖNETİM KURULU”

Üniversite yetkili birimleri, söz konusu ilana ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını sözlü olarak bildirmiş olmalarına rağmen, ilanla ilgili olarak Bolu Baro Başkanlığı nezdinde gerekli resmi müracaatlarda bulunmadıklarından, halihazırda Hukuk Müşavirliği vekilliğini yürüten Av. Murat Fehmi PINAR, Hukuk Müşavirliği vekilliğinden istifasını vereceğini açıklamıştır.

Baro ilanına dayalı olarak özellikle genç avukat meslektaşlarımızın Hukuk Müşaviri olmak için başvuruda bulundukları duyumları da alınmaktadır. İlgilenenlere ışık tutmak amacıyla Hukuk Müşaviri kadrosuna atanma şartları aşağıda yer almaktadır. Başta Bolu Barosu Başkanlığı olmak üzere alakadarların bilgisine sunulur. Baro Başkanlığının sahiplenilmeyen ilanı ile ilgili açıklaması ise merakla beklenmektedir.

Hukuk Müşaviri Kadrosuna Atanma Koşulları

 1)  Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak,

3)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, (1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve benzeri kamu kurumlarında en az 10 yıl fiilen çalışmış olmak) [1]

4) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

5) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak,

6) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

a) Görevde yükselme sınavı boş kadro durumu ve talepleri göz önüne alınarak her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere yapılır.

b) Görevde yükselme sınavı Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.

c) Kurumlar, görevde yükselme sınavı için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben (30) gün içinde sınavı yapacak olan kurumla gerekli protokolü tesis etmek amacıyla müracaat eder.

d) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

 


[1]       657 68/ B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
             Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
             a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl
             b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl,
             c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır.

 

22.01.2007

 

 

          Üniversitemizin davalı ve davacı olduğu adli ve idari yargıda devam eden davalardan, 2006 yılına kadar 447'si sona ermiştir. 2007 yılına devreden dosya sayısı 240. Sona eren davaların % 76'sı Üniversitemiz lehine neticelenirken, % 26'sı ise aleyhe neticelenmiştir.  2006 yılında sona eren davaların 37'si (%90) Lehimize -- 4'ü (%10) Aleyhimize neticelenmiştir. Dava dosyalarına ek olarak 202 adet icra takip dosyamız bulunmaktadır. Disiplin ve Ceza İşleri Bürosunun faaliyet raporu ile gizliliği nedeniyle ilan edilmemektedir.  

11.01.2007

Birimimizde Hukuk Müşaviri Vekili olarak görev yaparken emekliye ayrılan Av. Bülent ARSLAN için 08.12.2006 tarihinde Sosyal Tesislerde yapılan veda gecesi samimi görüntülere sahne oldu.
 
               Yüzü aşkın  konuğun katılımıyla gerçekleşen gecede plaket, hizmet belgesi ve Üniversitemiz personelimizin aldığı hediye saat Rektör Prof. Dr. Atilla KILIÇ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut ACIMIŞ, Eski Rektör Yardımcılarından Prof. DR. Ali GÜLER eliyle  Bülent ARSLAN'a verildi. 

 

                                  Av. Murat Fehmi PINAR, selefi Av. Bülent ARSLAN'ın mesleki geçmişini özetlediği açılış konuşmasında "Bülent ARSLAN'ı  tek bir kelimeyle özetlemek gerekirse 'Beyefendi' kelimesi kafi gelecektir." dedi. Bülent ARSLAN veda konuşmasında Üniversiteyi ailesi gibi gördüğünü, herkese teşekkür ettiğini, mutlu ayrıldığını ifade ederken duygularını gizleyemedi.   Plaketi vermesinden önce bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Atilla KILIÇ,  "Bülent ARSLAN'a katkılarından dolayı teşekkür ettiğini, başarılar dilediğini" ifade etti.  Prof. Dr. Ali GÜLER uzun yıllar birlikte çalıştıkları Bülent ARSLAN'a mutluluk ve başarı dileklerini iletti ve gecenin ilerleyen saatlerinde geceye bir türkü ile renk kattı. 

08.12.2006

Birimimizde Avukat olarak görev yapan Av. Elif EREN, 25.11.2006 tarihinde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç Dr. Kamer KASIM ile evlendi. Mutluluklar diliyoruz.  

05.02.2006

30.11.2006

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Üniversitemiz Serveri Üzerindeki Yerini 30.11.2006 tarihi itibariyle Alıyor.Ticari bir amaç gütmeksizin, % 80 özgün içerikli, hukuk ağırlıklı, Abant İzzet Baysal Üniversitesini ve İzzet Baysal'ı tanıtma, ilgilenenlere hukuksal bilgiler verme ve hukuki kaynaklara ulaştırma amacıyla kurulan ve http://aibuhukuk.sitemynet.com adresinden yayın yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği web sitesi, bu adreste 320.000'i aşkın ziyaretçi ağırladı.  Hukuk Müşavirliği artık http://www.hm.ibu.edu.tr adresinden Üniversitemiz serveri üzerinden de yayınına devam edecektir.

30.11.2006

[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar]  [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler

 
 
Güncelleme : 05.06.2015 17:53
Webmaster- Tasarım ve İçerik - Av. Murat Fehmi PINAR © 2001-.....
Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Yerleşkesi,  Rektörlük Binası, 2. kat; Tel:0 374 253 46 52; Faks:  0 374 253 49 63
 Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Lütfen Site kullanım kurallarına uygun davranınız.